این هم من و عکس هام


به به به عجب دندان منو ببین.هر کی گفت من دارم چی میگم؟این هم من و مامان مهربونم.خیلی دوستش دارم.این دو خوشکل خانما،دوستان من هستند.سمت چپی حدیث،سمت راستی فاطیما.همسایه های ما هستند.

همین جا از عمو مجید هم تشکر می کنم که بعد از غرغر کردن مسئول وبلاگم،چند تا عکس فرستاد.هوراااااااااااااا