سال 1390 من یه سه چرخه خریدم

سلام دوستان گل منگولی من،امیدوارم سال 1390 سال خوشحالی و شادی و رقص باشه،راستی بچه ها من یه سه چرخه خریدم ولی نمی دونم چرا این آدم بزرگ ها اصرار دارند که این دو چرخه است در صورتی که من خودم می بینم سه چرخه است.

ما 13بدر رفتیم سیاهو بعدش رفتیم هماگ من خیلی بازی کردم روی دماغم هم زخمی شده،ولی نگران نباشید داره خوب میشه.