یه روز بابای نی نی
وقتی اومد به خونه
آورد برای نی نی
یه چتر بچه گونه

حالا نی نی به چترش
خیلی علاقمنده
گاهی اونو می بوسه
باز میکنه می بنده

گاهی توی حیاطه
می گیره چتر و بالا
ولی هنوز یه بارون
نیومده تا حالا

هر روز به ابرهای میگه:
بارون بشین ببارین
فکر میکنم که اصلا
چترمو دوست ندارین !