نگار جان تولدت مبارک.

امروز تولد دختر عمو گلم نگار جونه.نگار خانم سه روز از من کوچولوتر است و ما هر روز با هم بازی می کنیم،نگار جووونم تولد تولد تولدت مبارک.

حالا یه بازی برای دوستان،من عکس یک روزگی خودم و نگار را می گذارم شما باید حدس بزنید کدوم منم کدوم سارا؟عکس بالا کیه؟عکس پایین کیه؟