ما سه نفر خیلی خوبیم.


اونی که سمت راست نشسته منم(سارا)

اونی که وسط نشسته جناب سپهر خان

اونی که سمت چپ نشسته نگار جون

ما سه تا خیلی خوبیم ما سه تا مهربونیم

برای مامان و باباهامون همیشه بچه می مونیم

بهار بشه تابستون،پاییز بشه زمستون

فرقی نداره برامون،ما سه تا خوبیم و خوش زبون.