دیروز عصر با بابا هادی و سه چرخه مهربونم رفتیم گردش خیلی خوش گذشت،راستی منتظر عکس های جدید من باشید.