تولد تولد تولدم مباررررررررررررررک

پارسال همین روز ساعت ۸:۳۰ صبح به دنیا آمدم اسم من را سارا گذاشتند

شما فکر می کنید امروز کادو تولد چی گیرم میاد.