شهر ما بارونی شد.

چند روزه پیش به عمو مجید گفتم برام عکس پسر عمه سپهر را ایمیل کنه،اما هنوز نفرستاده،یعنی تا کی باید منتظر بمونم.

راستی یه خبر خوب به همه بچه های دنیا،شهر ما یعنی بندرعباس داره بارون میاد خوشکل خوشکل ،نم نم البته پشت خونه عمه ام

مامان بزرگ گلم و عمه خوشکلم هم سرما خوردن،اما کم کم دارند خوب میشن هورااااااااااا