تولد مبینا بود.مبارررک

دوستان کوچولو،من پنچ شنبه گذشته رفتم تولد مبینا،دختر عمه گلم،خیلی خوش گذشت،منم یه لباس سفید خوشکل پوشیدم و رقصیدم.راستی ما مبینا را سورپرایز کردیم.منظورم این که غافلگیرش کردیم،چون نمی دونست براش تولد گرفتند.خیلی زود زود عکس های تولد مبینا را می گذارم اینجا.